Mufflon

Mufflonjakt tillhör en populär jaktbar art i Tjeckien. Vi har erkänt starka mufflon och många guldmedaljsbaggar har blivit nedlagda. Riktigt kapitala mufflon jagas bäst med vaktjakt under brunsten. Vi jagar också tryckjakt där vi sakta trycker ut mufflonen till passkyttar. Mufflon är ett skyggt, vaksamt och inte minst intelligent vilt som är ingalunda lättjagat. Årligen skjuts det cirka 8000 mufflon varav kapitala baggar utgör 2000 styck. Jakttiden är från och med 1 augusti till och med slutet av året.

Enligt CIC internationalla klassificering utgör Bronsmedalj 68-73 cm 185 CIC poäng, Silver 73-78 cm 195 pp och Guld 78-83 cm 205 pp

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information och prisförslag för den jakt du önskar


  

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.