Sikahjort

Även kallad japan hjort. Sikahjorten är från början inplanterad från och med mitten av 1800 talet och är nu helt etablerad och frilevande i många områden och speciellt i västra Tjeckien. Där sikaviltet är starkt etablerat blir det oftast också stora skogsskador. Vårt eget revir om 1500 hektar med stor koncentration av sikavilt och gris ligger utanför staden Plzen, cirka en timmas bilkörning från Prag. Vi erbjuder trofejakt på Sikahjort, mufflon samt vildsvinsjakt med enkelt boende mitt i markerna och en gång om året arrangerar vi en stor drevjakt.

Trofebedömning enligt CIC internationalla klassificering Bronsmedalj från 225 pp, Silver från 240 pp och Guld från 255 poäng.

Jaktiden är från den 1 augusti till och med 15 januari. Brunsten infaller i början av oktober. 

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information och prisförslag

 

  

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.