10-13 nov 2016

Vädrets makter var i sanningens namn väldigt ogynnsamt med en stark ihållande vind, kraftigt regn och temperatur runt nollan. Riktigt busväder brukar inverka negativt på skyttarnas uppmärksamhet och skytteförmåga då det är som vi alla vet svårt att kunna hålla sig still och hela tiden vara på alerten när man är frusen och våt. Men icke, efter tre dagars riktigt kalla och urblöta pass så räknades 107 dovvilt, kronvilt och gris in på paraden. För oss en rekordsträcka som ingen av oss trodde var möjlig när jakten påbörjades. Konstigt nog sköts det en mindre mängd gris men bra mycket mer dovvilt och kronvilt än normalt.

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.