Drevjakt 13-15 November 2015 - 95 vilt

Efter tre dagars drevjakt räknade vi in 95 vilt på paraden med 30 bössor! Två grisar spårades lyckosamt dagen efter så in alles 97 vilt. Vädret bjöd inga överraskningar - trots avsaknaden av snö blev sträckan mer än lyckosam. Drevjaktdagarna avslutades på söndagen med  fasanjakt. Tack alla för ett mycket bra och säkert skytte. Lovu zdar!  

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.