24-27 nov 2016

Dessa dagars jakt bjöd på väderläge med mycket dimma. Dimma påverkar jakten på sikavilt lite negativt då sika, som förlitar sig mest på synen, tenderar att trycka mycket hårdare med begränsat synfält. Under två dagar bejagades gris, mufflon och sikavilt. Tredje dagen koncentrerades avskjutningen på gris. Dimma till trots så lyckades vi fälla 66 vilt samt en 350 fasaner. En enastående bedrift att lugnt, metodiskt, selektivt och inte minst snabbt kunna urskilja och skjuta rätt djur måste nämnas. I ett pass och på en och samma gång fälldes fem styck sikavilt som alla låg på plats. Än en gång hatten av för suveränt bra skytte Fredrik!
 
 

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.