Tre dagar drevjakt 26-28 November 2015 - 67 vilt

Med 25 bössor startades jakten. Första två dagarna bjöd fantastiskt jaktväder och fin fin jakt. Frostgrader med snö och mycket vilt i skogen och många avlossade skott gav spännande jaktdagar. Som kuriosa kan nämnas att Jaktmagasinet Big Game från Sverige var med oss och jaktade dessa dagar. 29 vilt låg på jaktparaden efter första dagen och 28 efter andra. Efter en något mindre lyckad sista jaktdag så räknades sträckan ändå in med 10 grisar. In alles 67 vilt efter jakten avslutats. Stort tack till alla för proffsigt säkerhetstänk och säkert skytte. Lovu zdar Thomas

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.