30-31 Oktober 2015

Vi har varit och provjagat ett nytt revir om 2500 hektar i centrala delarna av Tjeckien. Sikahjort, vildsvin och mufflon bejagades och då vi är mer än nöjda med organisationen, genomförandet samt djurtillgången har vi bestämt att erbjuda våra kunder denna kvalitativa drevjakt för nästa säsong 2016.

25 skyttar ungefär lika många drevkarlar samt bra hundar och inte minst det fantastiska vädret med lite vind gjorde dessa två dagar till succe.

Våra marker och motto

Våra marker består av bruten bergsterräng med skog, fält och dalar. Biotopen är mycket fertil. Totalt har vi över 6000 hektar sammanhängande mark som gränsar till Tyskland och naturvårdsområdet Bayrische Wald. Våra marker ägs av en tjeckisk storbonde med gediget och genuint intresse för jakt och viltvård. Medlen från jakterna återinvesteras i form av utfordring året runt. Mottot är inget stort vinstintresse utan en önskan om en självbärande, livskraftig och kontinuerlig långsiktig jaktbar stam av frilevande kapitalt kronvilt, dovvilt, sikavilt, rådjur och vildsvin.