Mufflon

Mufflonjakt tillhör en populär jaktbar art i Tjeckien. Vi har erkänt starka mufflon och många guldmedaljsbaggar har blivit nedlagda. Riktigt kapitala mufflon jagas bäst med vaktjakt under brunsten. Med tryckjakt går vi oftast igenom markerna och trycker ut mufflonen till passkyttar. Under drevjakter skjuter vi mestadels tackor och lamm. Mufflon är ett skyggt, vaksamt och inte minst intelligent vilt som är ingalunda lättjagat. Årligen skjuts det cirka 8000 mufflon varav kapitala baggar utgör 2000 styck. Jakttiden är från och med 1 augusti till och med slutet av året.

Enligt CIC internationalla klassificering utgör Bronsmedalj 68-73 cm 185 CIC poäng, Silver 73-78 cm 195 pp och Guld 78-83 cm 205 pp

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information och prisförslag för den jakt du önskar