Mufflon

 

I Tjeckien har vi erkänt starka mufflon och många guldmedaljsbaggar skjuts årligen. Riktigt kapitala mufflon jagas bäst med vaktjakt och smygjakt under och efter brunsten. Bästa betingelserna är när vintern är här med kyla och snö. Vid tryckjakt går vi sakta igenom markerna och trycker ut viltet till passkyttar vilket ger mer lugna och säkrare skott. Under drevjakter skjuter vi mestadels tackor och lamm men också kapitala djur beroende på revir och vilttillgång. Mufflon är ett skyggt, vaksamt och intelligent vilt som är ingalunda lättjagat, speciellt under drevjakt då de förflyttar sig snabbt i klungor och därigenom gör det ibland svårt att avge säkert skott på ett speciellt djur. Årligen skjuts det cirka 8000 mufflon varav kapitala baggar utgör 2000 styck. Jakttiden är från och med 1 augusti till och med slutet av året.

Enligt CIC internationalla klassificering utgör Bronsmedalj 68-73 cm 185 CIC poäng, Silver 73-78 cm 195 pp och Guld 78-83 cm 205 pp