Januari och tre dagars tryckjakt i norra och västra Tjeckien med jaktkamrater från England och Sverige. Vädergudarna tjurade med mycket stark vind dagarna två. Många skott föll men träffarna tyvärr lite magra med tanke på mängden viltobsar. Vinden till trots så landades 74 vilt efter tre dagars jakt. 

Första veckan i november och varmt. Värmebölja i centraleuropa hela hösten. Tre dagars tryckjakt där gott om sika och mufflon var på benen men en jakt där grisarna ej ville komma i pass.  Andra jakten i slutet av månaden revancherade jaktvädret sig och med det också fällt vilt på sträckorna där nu äntligen grisarna kom i pass.