Drevjakt 13-15 November 2015 - 95 vilt

Efter tre dagars drevjakt räknade vi in 95 vilt på paraden med 30 bössor! Två grisar spårades lyckosamt dagen efter så in alles 97 vilt. Vädret bjöd inga överraskningar - trots avsaknaden av snö blev sträckan mer än lyckosam. Drevjaktdagarna avslutades på söndagen med  fasanjakt. Tack alla för ett mycket bra och säkert skytte. Lovu zdar!