Smygjakt & Lockjakt & Vakjakt

En av de svårare och kanske mest spännande jaktformen för den jägare som uppskattar att försöka komma nära viltet genom att locka eller sakta smyga ljudlöst och bäst använda sig av terrängen för att komma inom skotthåll. Våra brutna kuperade marker med omväxlande skog, dungar och fält erbjuder en fantastisk biotop för denna jaktform.

Vi kan erbjuda smygjakt på vårbock från mitten av Maj. Kronhjort, Dovhjort, Sikahjort och Mufflon under höstens brunst. Vakjakt på kapitala mufflon och sikahjortar är bäst från och med mitten av oktober till och med slutet av december.