Sikahjort

Även kallad japan hjort. Sikahjorten är från början inplanterad från och med mitten av 1800 talet och är nu helt etablerad och frilevande i många områden och speciellt i västra Tjeckien. Där sikaviltet är starkt etablerat blir det oftast också stora skogsskador. Våra egna revir med stor koncentration av sikavilt och gris ligger cirka en timmas bilkörning västerut från Prag. Vi erbjuder trofejakt på Sikahjort, mufflon samt vildsvinsjakt med enkelt boende mitt i markerna och en gång om året arrangerar vi en stor drevjakt.

Trofebedömning enligt CIC internationalla klassificering Bronsmedalj från 225 pp, Silver från 240 pp och Guld från 255 poäng.

Jaktiden är från den 1 augusti till och med 15 januari. Brunsten infaller i början av oktober. 

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information och prisförslag