Sikahjort

Även kallad japan hjort. Sikahjorten är från början inplanterad från och med mitten av 1800 talet och är nu helt etablerad och frilevande och speciellt i västra Tjeckien har vi otroligt stark population av Sika hjort. Där sikaviltet är etablerat blir det tyvärr också oftast stora skogsskador. Vi erbjuder trofejakt på sikahjort, mufflon samt vildsvinsjakt med enkelt boende mitt i markerna och arrangerar på våra viltrika marker här också stora drevjakter.

Trofebedömning enligt CIC internationalla klassificering Bronsmedalj från 225 pp, Silver från 240 pp och Guld från 255 poäng.

Jaktiden är från den 1 augusti till och med 15 januari. Brunsten infaller i början av oktober.