Drevjakt på klövvilt är vår specialitet

Två - tre stora drevjakter arrangerar vi från och med slutet av oktober, början av november.

Jakterna som erbjuds för gäster är de första för säsongen. 

Principen är en stor drevjakt per revir och säsong.

För att öka chanserna rejält med att ha både gris och hjortdjur i pass, så jaktar vi normalt större såtar om cirka 200-300 ha med cirka 20 till 30 skyttar. Vi håller med ett 20 tal hund och drevkarlar vilka de flesta bor i och runt våra jaktmarker. Detta innebär god terrängkännedom samt bra samspel i drevarbetet. Vid drevjakt jagar vi normalt tre till fem såtar per dag alternativt beroende på markerna två större såtar med mellanliggande lunch. Vi har ett 15 tal hundar där tysk jaktterrier, slovensky kopov, alpenländishe dachsbrackar utgör basen samt så hyr vi även in helprofessionella hundekipage helt specialiserade på vildsvin.

Eftersöksekipage finns alltid tillgängliga under drevjakter med Bayrishe gebirgsschweisshundar. Drevjakten startar och avslutas normalt med jakthornsceremoni där vi och Hubertus med Diana hedrar det fällda viltet på klassiskt tjeckiskt maner.

I våra drevjakter inkluderar vi allt i priset.

Våra gäster skall känna sig helt trygga och säkra och de skall veta exakt vad som ingår. Och det från när man bokar sin jakt. Inga oklarheter om vad som får lov att skjutas, kostnader för trofer, eventuella skadeskjutningar, eftersök, etc tillkommer. Detta erbjuder vi exklusivt jämfört med ibland tyvärr mindre nogräknade brokers/mellanhänder som säljer jakter för kortsiktig vinning utan att ta något personligt ansvar för kvaliten på jaktarrangemanget.

På drevjakter skjuter vi vildsvin, kronhindar, dovhindar, sikahindar, smaldjur, kalvar, mårdhundar, mufflon, räv, tvättbjörn, schakal och mårdhund. Vid drevjakt skjuter vi normalt inga kapitala dovhjortar och kronhjortar då det oftast ej går att snabbt selektera om det är en skjutbar hjort eller en som skall sparas några år till på drevjakt. Kultingförande suggor, ledarhindar samt riktigt stora ensamma suggor står för återväxten och nästa års jakttillfällen och dessa sparas så långt det går jaktmässigt.

I våra sikahjort och mufflon revir skjuter vi även kapitala trofedjur under drevjakt mot mycket förmånligt pristillägg. Transporter sker med 4x4 terräng bilar. Som nämnts ovan så ingår eventuella eftersök, tjeckiskt jaktkort och obligatorisk tjeckisk jaktförsäkring samt bra hotel med garanterat god och riklig mat med fullpension. För de som har energi kvar efter en lång dag i skogen så kan vi även erbjuda vakjakt efter att drevjakten avslutats.

Foton från vårt boende och mer praktisk information om att resa till Tjeckien med vapen, säkerhetsregler etc hittas här

Vis av erfarenhet och våra återkommande gästers utsago så vågar vi lova bra jakt med många viltobservationer, täta viltbestånd, flexibilitet, bra logistik och ett säkerhetsmässigt professionellt genomförande och arrangemang.

All jakt hos oss sker på frilevande vilt på öppen ohägnad mark. 

Sträckorna är till störst del faktiskt beroende på kvaliten på skyttet. Baserat på genomsnittlig skandinavisk skyttekunskap, så skall man normalt räkna med en gamebag om 80-100 vilt med ca 25 skyttar efter tre dagars klövviltsjakt hos oss.

Svenska jaktmagasinet BigGame var nere och och jaktade för några år sedan. Här kan du läsa reportaget. drevjakt.pdf (97,2 MB) Kan ta lite tid att ladda ner då filen är på 90 mb.