Drevjakt - jakten för oss som uppskattar fart och spänning

Drevjakt på klövvilt är vår specialitet.

Två till tre drevjakter arrangerar vi från och med slutet av Oktober till och med December.

Jakterna som erbjuds är de första för säsongen. Principen är en stor drevjakt per revir och säsong.

För att säkra jaktkvaliten och för att kunna stänga såtarna ordentligt behövs cirka 25 jägare vid våra drevjakter. Vi håller med ett 15-20 drevkarlar vilka de flesta bor i och runt våra jaktmarker. Detta innebär god terrängkännedom samt bra samspel i drevarbetet. Vid drevjakt jagar vi normalt tre till fem såtar per dag alternativt beroende på markerna två stora såtar med mellanliggande lunch. Vi har ett 15 tal hundar där tysk jaktterrier, slovensky kopov, alpenländishe dachsbrackar utgör basen samt så hyr vi även in helprofessionella hundekipage specialiserade på gris.

Eftersöksekipage finns alltid tillgängliga under drevjakter med Bayrishe gebirgsschweisshundar. Drevjakten startar och avslutas normalt med jakthornsceremoni där vi och Hubertus med Diana hedrar det fällda viltet på klassiskt tjeckiskt maner.

I våra drevjakter inkluderar vi allt i priset.

Våra gäster skall känna sig helt trygga och säkra och de skall veta exakt vad som ingår. Inga oklara avgifter för trofer, eventuella skadeskjutningar, eftersök etc tillkommer. Detta kan vi exklusivt erbjuda då vi äger våra marker jämfört med många brokers/mellanhänder som säljer jakter utan att ta något egentligt personligt ansvar för kvaliten och arrangemanget.

På drevjakter skjuter vi vildsvin, kronhindar, dovhindar, sikahindar, smaldjur, kalvar, räv, mårdhundar och även mufflon och tvättbjörn. Vid drevjakt skjuter vi normalt inga trofebärande hjortvilt, (det går oftast ej att snabbt selektera om det är en skjutbar hjort eller ej på drevjakt), kultingförande suggor, ledarhindar samt riktigt stora ensamma suggor. De står för återväxten och nästa års jakttillfällen. I våra sikahjort och mufflon revir skjuter vi även trofedjur under drevjakt mot ett mindre pristillägg. Transporter sker med 4x4 terräng bilar. Som nämnts ingår eventuella eftersök, tjeckiskt jaktkort och obligatorisk tjeckisk jaktförsäkring samt bra hotel med garanterat god mat med fullpension. För de av oss som har energi kvar efter en lång dag i skogen så kan vi även erbjuda vakjakt efter att drevjakten avslutats.

Foton från vårt boende och mer praktisk detaljerad information om att resa till Tjeckien med vapen etc finner du under Bra att veta

Vis av erfarenhet så vågar vi lova bra spännande jaktupplevelse med många observationer, täta viltbestånd, flexibilitet, bra logistik och ett säkerhetsmässigt professionellt genomförande och arrangemang.

Sträckorna är mest beroende på kvaliten på skyttet. Baserat på genomsnittlig skandinavisk skyttekunskap, så kan man normalt räkna med en gamebag mellan 80-100 vilt efter tre dagars klövviltsjakt hos oss. Rekordsträckan ligger på 107 vilt och sämst 67.

Svenska jaktmagazinet BigGame var nere och och jaktade med oss. Här kan du läsa reportaget. drevjakt.pdf (97,2 MB) Kan ta lite tid att ladda ner då filen är på 90 mb.